หลักสูตร แต่งผมสตรี โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แต่งผมสตรี


ประเภทวิชา  คหกรรม
สาขาวิชา     เสริมสวย
รหัส           31501                            
หลักสูตร     แต่งผมสตรี   หลักสูตร  200  ชั่วโมง 
                Women Hairdressing Course
จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้
1.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
2. มีทักษะเกี่ยวกับงาน
3. มีกิจนิสัยในการทำงาน
สมรรถนะหลักสูตร
        สามารถปฏิบัติแต่งผมสตรีและม้วนผมได้
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา   31501-01    ชื่อวิชาการแต่งผมสตรี                               
รหัสวิชา   31501-02    ชื่อวิชาการม้วนผมโรล                               
รหัสวิชา   31501-03    ชื่อวิชาการม้วนแกน                                
รหัสวิชา   31501-04    ชื่อวิชาการม้วนก้นหอย                             
รหัสวิชา   31501-05    ชื่อวิชาการถักเปีย